THEMES AND PROJECTS IMPLEMENTED

02/11/2020

Topics and projects implemented

TOPICS AND PROJECTS IMPLEMENTED

(2016 – 2020)

No

Name of topics, projects

Under program

Performer

Time

1

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính bảo vệ gan cây màn màn hoa vàng (Cleome viscosa L.)

VAST

TS. Phan Nhật Minh

2017

2

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ nano bạc trên chất mang hệ nano lai ghép dựa trên cyclodextrin

VAST

TS. Nguyễn Thành Danh

2019

3

Nghiên cứu công nghệ tích hợp hóa sinh chế biến rượu vang chất lượng cao từ quả điều

Cấp nhà nước

TS. Nguyễn Văn Khoa

2019

4

Tổng hợp màng mỏng có định hướng của zeolit và vật liệu tương tự zeolit có cấu trúc lỗ xốp nhỏ, ứng dụng tách hỗn hợp khí Carbon oxit và Metan (CO2/CH­4)

NAFOSTED

TS. Phạm Cao Thanh Tùng

2020

5

Nghiên cứu cải thiện hiệu quả quang lượng tử cho đèn diốt phát ánh sáng trắng (WLEDs) dựa trên cấu trúc nanorod InxGa1-xN và vật liệu nano phát quang oxide/fluoride

HTQT VAST-PAS

TS. Nguyễn Hoàng Duy

2020

6

Nghiên cứu chế tạo phức chất curcumin-cyclodextrin và phức chất curcumin-phospholipid bằng kỹ thuật CO2 siêu tới hạn

VAST

TS. Phan Thanh Thảo

2016

7

Nghiên cứu tách chiết các acid mật và bán tổng hợp acid ursodeoxycholic từ mật bò

Đề tài cấp Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

TS. Phan Thanh Thảo

2016

8

Nghiên cứu tính chất, hoạt độ oxi hóa sâu CO và VOC của các xúc tác hỗn hợp Pt-CuO và động học phản ứng

NAFOSTED

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

2016

9

Chế tạo xúc tác NiO mang trên MSN (Mesostructured Silica Nano-particles) cho quá trình hydro hóa khí carbonic thành nhiên liệu methane

Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ

ThS. Nguyễn Phụng Anh

2017

10

Tính chất và hoạt tính của xúc tác TiO2 biến tính V2O5 trong phản ứng quang phân hủy cinnamic acid

VAST

TS. Nguyễn Trí

2018

11

Trích ly hai loại flavonol glycoside mới từ lá Cleome viscosa L.

TS. NCVC Mai Thành Chí

2016

12

Nghiên cứu động học và cơ chế phản ứng isomer hóa các n-paraffin C5, C6 và hỗn hợp của chúng trên xúc tác Pd biến tính

VAST

TS. Hoàng Tiến Cường

2016

13

Novel methods for pesticide removal at househould level

Đề tài hợp tác quốc tế với Anh GCRF-Networking Grants

TS. Phạm Thị Thùy Phương

2019

14

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính bảo vệ gan rễ cây thần xạ hương Luvunga scandens (Roxb.) Buch. Ham.

VAST

PGS.TS. Mai Đình Trị

2017

Most view
Responding to the International Day of Biodiversity & World Oceans

Follow official dispatch 1117/VHL-VP & 1247/VHL-VP

Public announcement of State budget estimates-2023

Decision No. 12/ QĐ-CNHH, Date: 30/01/2024 To publicize the State budget estimates-2023

Public announcement of State budget estimates - 2022

Decision No. 09/ QĐ-CNHH, Date: 29/01/2024 To publicize the State budget estimates-2022

Decision to establish the Academy-level Doctoral Thesis Evaluation Council

Decision No. 1388/QD-HVKHCN On the establishment of the Academy-level Doctoral Thesis Evaluation Council

statistic
4 9 5 4 9 9 6 6
Today
398
Yesterday
211
Week
0
Month
6,316