Công khai thực hiện đề tài quý 1/2021

30/03/2021

Công khai các đề tài đang thực hiện quý 1 năm 2021

 STT Thông tin đề tài
 1 Tên  Thiết kế và chế tạo đèn điốt bán dẫn kích thước micro mét cấu trúc InGaN dây nano với hiệu suất phát quang cao ứng dụng trong kỹ thuật trình chiếu thông minh 
Mã số   Sở KHCN Tp.HCM
Chủ nhiệm  TS. Nguyễn Hoàng Duy 
Thư ký và thành viên chính 
-Thư ký: TS. Phạm Cao Thanh Tùng
- Thành viên chính:
  1. TS. Đỗ Mạnh Huy
  2. TS. Cù Thành Sơn
  3. TS. Phạm Minh Tiến
  4. ThS. Trương Hữu Lý
  5. ThS. Vũ Hoàng Nam 
 Mục tiêu  Nghiên cứu chế tạo các linh kiện InxGa1-xN với cấu trúc thanh nano chođèn điốt bán dẫn microLED phát ánh sáng với các bước sóng khác nhau trong vùng khả kiến, hiệu suất cao bằng kỹ thuật MBE kết hợp với kỹ thuật nuôi trên đế đã được định dạng trước
 Nội dung thực hiện
 Thiết kế và mô phỏng cấu trúc thanh nano cho đèn LED phát đủ màu (red/green/blue) với hiệu suất phát quang cao sử dụng phần mềm CROSSLIGHT APSYS.

Nghiên cứu mô phỏng đặc tính của LED cấu trúc thanh nano với nhiều kích thước khác nhau.

Tổng hợp màng AAO

Phát triển cấu trúc thanh nano III-nitride phát ánh sáng xanh lục

Phát triển cấu trúc thanh nano III-nitride phát ánh sáng xanh lam

Phát triển cấu trúc thanh nano III-nitride phát ánh sáng đỏ

Phát triển cấu trúc thanh nano III-nitride phát ánh sáng trắng

Chế tạo đèn LED phát ánh sáng xanh lam dựa trên cấu trúc thanh nano InGaN tối ưu

Chế tạo đèn LED phát ánh sáng xanh lục dựa trên cấu trúc thanh nano InGaN tối ưu

Chế tạo đèn LED phát ánh sáng đỏ dựa trên cấu trúc thanh nano InGaN tối ưu

Chế tạo đèn LED phát ánh sáng trắng dựa trên cấu trúc thanh nano InGaN tối ưu

Báo cáo tổng kết
 Thời gian thực hiện  2019 - 2021
Phương thức khoán chi  Khoán chi từng phần 
Kinh phí (triệu đồng)   2340
 2  Tên  Nghiên cứu ứng dụng nano oxit kim loại pha tạp Mn4+quang đỏ làm tăng hệ số hoàn màu và giải nhiệt cho đèn điốt bán dẫn nanowire phát ánh sáng trắng tiết kiệm năng lượng
 Mã số  VAST07.02/21-22
 Chủ nhiệm TS. Nguyễn Hoàng Duy 
 Thư ký và thành viên chính  Thành viên chính:
TS.Phạm Cao Thanh Tùng
 Mục tiêu  Nghiên cứu tổng hợp dung dịch nano oxit kim loại pha tạp Mn4+ phát quang đỏ ứng dụng giải nhiệt, tăng hệ số hoàn màuhiệu suất phát ánh sáng trắng cho đèn InGaN-LED kích thước mini (>100 micromet) cấu trúc nanowire ứng dụng cho các thiết bị trình chiếu thông minh.
 Nội dung thực hiện

Tổng hợp và đặc tính vật liệu nano nhôm oxit quang đỏ.

Tổng hợp và đặc tính vật liệu nano titanium oxit quang đỏ.

Mô phỏng cấu trúc linh kiện nanowire InGaN phát quang tối ưu vùng bước sóng hấp thu của vật liệu quang nano dựa trên phần mềm FDTD (finite different time domain) Lumerical.

Mô phỏng thành phần In trong nanowire InGaN phát quang tối ưu vùng bước sóng hấp thu của vật liệu quang nano dựa trên phần mềm CROSSLIGHT APSYS.

Phủ vật liệu nano nhôm oxit pha tạp Mn4+ lên linh kiện nanowire InGaN và khảo sát hiệu suất quang, hệ số hoàn màu và hiệu suất giải nhiệt.

Phủ vật liệu titanium oxit pha tạp Mn4+ lên linh kiện nanowire InGaN và khảo sát hiệu suất quang, hệ số hoàn màu và hiệu suất giải nhiệt.

Báo cáo tổng kết. 
 Thời gian thực hiện  2021 -2022
 Hình thức khoán chi  Khoán chi từng phần
 Kinh phí (triệu đồng)  600
 3 Tên  Tổng hợp vật liệu nano silica rỗng đi từ chất nền hydrotalcite tổng hợp nhằm ứng dụng trong lĩnh vực cách nhiệt. 
 Mà số  ĐLTE00.05/21-22
 Chủ nhiệm  ThS. Phan Minh Vương
 Thư ký và thành viên chính
- Thành viên chính: TS. Lê Minh Tâm
- Thư ký: CN. Phạm Quỳnh Như
 Mục tiêu  Chế tạo thành công vật liệu nano silica rỗng đi từ hydrotalcite MgAl tổng hợp ở các kích thước hạt khác nhau, nhằm đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực cách nhiệt.
 Nội dung thực hiện  Nội dung 1: Tổng hợp hydrotalcite MgAl bằng phương pháp đồng kết tủa.

Nội dung 2: Tổng hợp hydrotalcite MgAl trên nền SiO2.

Nội dung 3: Kiểm soát kích thước hạt hydrotalcite MgAl.

Nội dung 4: Biến tính hydrotalcite MgAl bằng TEOS/Na2SiO3.

Nội dung 5: Chế tạo nano silica rỗng từ hydrotalcite MgAl.

Nội dung 6: Chế tạo màng cách nhiệt sử dụng phụ gia nano silica rỗng trên cơ sở epoxy.

 Thời gian thực hiện  1/2021 - 12/2022
 Hình thức khoán chi  Khoán chi từng phần
 Kinh phí (triệu đồng)
 600

Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 1-2023

Quyết định số 59/QĐ-CNHH ngày 07/04/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

Đại hội Công Đoàn Viện Công Nghệ Hóa Học

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2023

Quyết định số 17/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2023

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2022

Quyết định số 16/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2022

TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ - NCS LÊ VĂN DŨNG

Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Học Viện của Nghiên cứu sinh Lê Văn Dũng

Thống kê truy cập
2 5 0 8 3 8 9 8
Hôm nay
117
Hôm qua
144
Tuần này
933
Tháng này
1,482