PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

02/11/2020

Giới thiệu

PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

1.Thông Tin chung:

-Tên Phòng: Các chất có Hoạt tính Sinh học

-Trưởng Phòng: PGS. TS. Mai Đình Trị

-Số lượng cán bộ: 5

-Thông Tin Liên lạc:

Văn phòng: Phòng 4.9, 1A, TL29, Phường Thạnh Lộc Quận 12, TP.HCM

2.Hướng nghiên cứu chính:

-Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên phân lập từ cây thuốc.

Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 3-2022

Quyết định số 77/QĐ-CNHH ngày 06/10/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2022

Quyết định số 05/QĐ-CNHH ngày 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2022

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2021

Quyết định số 03/QĐ-CNHH ngày 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2021

Tin Khoa học Công nghệ Tổng hợp

Tin khoa học công nghệ trong tuần

Thống kê truy cập
2 7 6 7 8 7 8 4
Hôm nay
119
Hôm qua
268
Tuần này
1,000
Tháng này
1,119