BẰNG SÁNG CHẾ/GPHI

02/11/2020

Bằng sáng chế/GPHI

BẰNG SÁNG CHẾ/GPHI

TT

Tên sáng chế/tác giả

Số bằng, ngày cấp

1

Lò đốt chất thải nguy hại công suất nhỏ

Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thái Lai, Phạm Thanh Bình, Phạm Thị Thùy Phương

Số 640 cấp ngày 20/8/2007

2

Thiết bị than hóa và phương pháp vận hành thiết bị này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Trí

Số 977 cấp ngày 16/5/2012

3

Lò hầm than kiểu kết hợp sấy trực tiếp và nhiệt phân gián tiếp nguyên liệu chứa xenluloza cần than hóa và phương pháp vận hành lò hầm than này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1362 cấp ngày 03/08/2016

4

Thiết bị sấy và phương pháp vận hành thiết bị này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1490 cấp ngày 7/2/2017

5

Phương pháp sản xuất chất xúc tác molybden oxit có gắn nitơ trong mạng tinh thể

Phạm Thị Thùy Phương, Nguyễn Hữu Huy Phúc, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Lưu Cẩm Lộc, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1566 cấp ngày 12/9/2017

6

Phương pháp cố định enzyme lipaza trên chất mang hydrotalxit

Phan Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Thùy Phương, Châu Trần Diễm Ái, Nguyễn Thị Nguyên, Trần Bội An

Số 1625 cấp ngày 02/01/2018

7

Lò đốt rác thải sinh hoạt và phương pháp vận hành lò đốt này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí, Dương Huỳnh Thanh Linh

Số 1645 cấp ngày 05/02/2018

Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 1-2023

Quyết định số 59/QĐ-CNHH ngày 07/04/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

Đại hội Công Đoàn Viện Công Nghệ Hóa Học

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2023

Quyết định số 17/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2023

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2022

Quyết định số 16/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2022

TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ - NCS LÊ VĂN DŨNG

Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Học Viện của Nghiên cứu sinh Lê Văn Dũng

Thống kê truy cập
2 2 8 5 9 7 1 0
Hôm nay
98
Hôm qua
144
Tuần này
914
Tháng này
1,463