BẰNG SÁNG CHẾ/GPHI

02/11/2020

Bằng sáng chế/GPHI

BẰNG SÁNG CHẾ/GPHI

TT

Tên sáng chế/tác giả

Số bằng, ngày cấp

1

Lò đốt chất thải nguy hại công suất nhỏ

Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thái Lai, Phạm Thanh Bình, Phạm Thị Thùy Phương

Số 640 cấp ngày 20/8/2007

2

Thiết bị than hóa và phương pháp vận hành thiết bị này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Trí

Số 977 cấp ngày 16/5/2012

3

Lò hầm than kiểu kết hợp sấy trực tiếp và nhiệt phân gián tiếp nguyên liệu chứa xenluloza cần than hóa và phương pháp vận hành lò hầm than này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1362 cấp ngày 03/08/2016

4

Thiết bị sấy và phương pháp vận hành thiết bị này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1490 cấp ngày 7/2/2017

5

Phương pháp sản xuất chất xúc tác molybden oxit có gắn nitơ trong mạng tinh thể

Phạm Thị Thùy Phương, Nguyễn Hữu Huy Phúc, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Lưu Cẩm Lộc, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí

Số 1566 cấp ngày 12/9/2017

6

Phương pháp cố định enzyme lipaza trên chất mang hydrotalxit

Phan Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Thùy Phương, Châu Trần Diễm Ái, Nguyễn Thị Nguyên, Trần Bội An

Số 1625 cấp ngày 02/01/2018

7

Lò đốt rác thải sinh hoạt và phương pháp vận hành lò đốt này

Phạm Thị Thùy Phương, Hoàng Tiến Cường, Nguyễn Phúc Hoàng Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Trí, Dương Huỳnh Thanh Linh

Số 1645 cấp ngày 05/02/2018

Được xem nhiều
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Học viện

Quyết định 1388/QĐ-HVKHCN về việc thành lập Hội đồng đánh giá luân án TS cấp Học viện

Bình Đẳng Giới: "Giới tính không quyết định năng lực và trình độ"

Hưởng ứng chương trình: “Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Triệu tập Thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển Viên chức năm 2023

Thông báo số 238: Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Công nghệ Hóa Học

Bản tin KHCN số 104 tháng 08-2023

1.HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ LÃNH THỔ VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG, TRÁNH GIẢM THIỂU THIỆT HẠI” 2.GIỚI THIỆU SÁCH: TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở RỪNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM

Thống kê truy cập
1 1 1 0 8 5 8 3 4
Hôm nay
872
Hôm qua
224
Tuần này
0
Tháng này
9,000