DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

02/11/2020

Danh sách nghiên cứu sinh

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

(Đang làm luận án tại VCNHH hoặc được hướng dẫn bởi cán bộ của VCNHH)

STT

Họ và Tên

Cơ Sở Đào Tạo

Thời gian đào tạo

Cán bộ Hướng dẫn

1

Uông Thị Ngọc Hà

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2015 – 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

2

Huỳnh Thị Kim Chi

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2015 – 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

3

Khưu Châu Quang

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2014 – 2017

TS. Nguyễn Anh Tuấn

4

Lê Văn Dũng

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

5

Nguyễn Cao Hiền

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2022

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

6

Thạch Thị Dân

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

7

Nguyễn Thị Thùy Vân

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

8

Phan Hồng Phương

Đại học Bách khoa TPHCM

2017-2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

9

Nguyễn Thị Hồng Nơ

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2021

TS. Phan Thanh Thảo

10

Trần Bội An

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2020

TS. Phan Thanh Thảo

11

Phan Minh Vương

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2021

TS. Phan Thanh Thảo

12

Nguyễn Điền Trung

Trường Đại học Cần Thơ

2018-2021

TS. Hoàng Tiến Cường

Được xem nhiều
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Học viện

Quyết định 1388/QĐ-HVKHCN về việc thành lập Hội đồng đánh giá luân án TS cấp Học viện

Bình Đẳng Giới: "Giới tính không quyết định năng lực và trình độ"

Hưởng ứng chương trình: “Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Triệu tập Thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển Viên chức năm 2023

Thông báo số 238: Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Công nghệ Hóa Học

Bản tin KHCN số 104 tháng 08-2023

1.HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ LÃNH THỔ VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG, TRÁNH GIẢM THIỂU THIỆT HẠI” 2.GIỚI THIỆU SÁCH: TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở RỪNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM

Thống kê truy cập
1 1 0 7 1 5 1 3 6
Hôm nay
876
Hôm qua
224
Tuần này
0
Tháng này
9,004