DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

02/11/2020

Danh sách nghiên cứu sinh

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

(Đang làm luận án tại VCNHH hoặc được hướng dẫn bởi cán bộ của VCNHH)

STT

Họ và Tên

Cơ Sở Đào Tạo

Thời gian đào tạo

Cán bộ Hướng dẫn

1

Uông Thị Ngọc Hà

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2015 – 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

2

Huỳnh Thị Kim Chi

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2015 – 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

3

Khưu Châu Quang

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2014 – 2017

TS. Nguyễn Anh Tuấn

4

Lê Văn Dũng

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

5

Nguyễn Cao Hiền

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2022

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

6

Thạch Thị Dân

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

7

Nguyễn Thị Thùy Vân

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

8

Phan Hồng Phương

Đại học Bách khoa TPHCM

2017-2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

9

Nguyễn Thị Hồng Nơ

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2021

TS. Phan Thanh Thảo

10

Trần Bội An

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2017-2020

TS. Phan Thanh Thảo

11

Phan Minh Vương

Học Viện Khoa học và Công nghệ VN

2018-2021

TS. Phan Thanh Thảo

12

Nguyễn Điền Trung

Trường Đại học Cần Thơ

2018-2021

TS. Hoàng Tiến Cường

Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 3-2022

Quyết định số 77/QĐ-CNHH ngày 06/10/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2022

Quyết định số 05/QĐ-CNHH ngày 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2022

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2021

Quyết định số 03/QĐ-CNHH ngày 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2021

Tin Khoa học Công nghệ Tổng hợp

Tin khoa học công nghệ trong tuần

Thống kê truy cập
3 2 3 7 4 2 9 2
Hôm nay
165
Hôm qua
268
Tuần này
1,000
Tháng này
1,165