DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

02/11/2020

Danh sách học viên cao học

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

(Đang làm luận án tại VCNHH hoặc được hướng dẫn bởi cán bộ của VCNHH)

STT

Họ và Tên

Cơ Sở Đào Tạo

Thời gian đào tạo

Cán bộ Hướng dẫn

1

Nguyễn Diệp Xuân Kỹ

Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

2019-2020

TS. Phan Nhật Minh

2

Hồ Gia Thiên Thanh

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

4

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

5

Ngô Kim Khánh Huy

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

6

Nguyễn Văn Thạnh

Đại học Bách Khoa

2018 - 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

7

Võ Thanh Trúc

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

TS. Nguyễn Thành Danh

8

Lương Thanh Bình

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

9

Nguyễn Hữu Thiên An

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

10

Trần Minh Trọng

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2020-2021

TS. Nguyễn Thành Danh

11

Bành Kiến Sâm

Đại Học Tôn Đức Thắng

2020-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

12

Nguyễn Minh Nhã

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phạm Cao Thanh Tùng

13

Đoàn Thị Tuyết

Trường ĐH KHTN

2019-2021

TS. Nguyễn Hoàng Duy

14

Đỗ Hữu Duy Khoa

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phan Thanh Thảo

15

Nguyễn Thị Thùy An

Đại học Cần Thơ

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

16

Trần Kỳ Anh

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

17

Nguyễn Văn Thiên

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

18

Nguyễn Văn Chệt

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

19

Nguyễn Thị Thu Trang

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

TS. Nguyễn Trí

20

Lê Thị Bảo Ngọc

Trường ĐH KHTN-Đại học Quốc gia TPHCM

2020-2022

TS. Phạm Thị Thùy Phương

Được xem nhiều
Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Quyết định số: 04/QĐ-CNHH ngày 09/01/2024 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Công bố Công khai Dự toán NSNN-2023

Quyết định số 12/QĐ-CNHH ngày 30/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách 2022

Quyết định số 09/QĐ-CNHH ngày 29/01/2024 Về việc công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Học viện

Quyết định 1388/QĐ-HVKHCN về việc thành lập Hội đồng đánh giá luân án TS cấp Học viện

Bình Đẳng Giới: "Giới tính không quyết định năng lực và trình độ"

Hưởng ứng chương trình: “Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”

Thống kê truy cập
7 2 6 5 6 8 0 8
Hôm nay
565
Hôm qua
329
Tuần này
0
Tháng này
10,254