DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

02/11/2020

Danh sách học viên cao học

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

(Đang làm luận án tại VCNHH hoặc được hướng dẫn bởi cán bộ của VCNHH)

STT

Họ và Tên

Cơ Sở Đào Tạo

Thời gian đào tạo

Cán bộ Hướng dẫn

1

Nguyễn Diệp Xuân Kỹ

Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

2019-2020

TS. Phan Nhật Minh

2

Hồ Gia Thiên Thanh

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

4

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

5

Ngô Kim Khánh Huy

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

6

Nguyễn Văn Thạnh

Đại học Bách Khoa

2018 - 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

7

Võ Thanh Trúc

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

TS. Nguyễn Thành Danh

8

Lương Thanh Bình

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

9

Nguyễn Hữu Thiên An

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

10

Trần Minh Trọng

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2020-2021

TS. Nguyễn Thành Danh

11

Bành Kiến Sâm

Đại Học Tôn Đức Thắng

2020-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

12

Nguyễn Minh Nhã

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phạm Cao Thanh Tùng

13

Đoàn Thị Tuyết

Trường ĐH KHTN

2019-2021

TS. Nguyễn Hoàng Duy

14

Đỗ Hữu Duy Khoa

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phan Thanh Thảo

15

Nguyễn Thị Thùy An

Đại học Cần Thơ

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

16

Trần Kỳ Anh

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

17

Nguyễn Văn Thiên

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

18

Nguyễn Văn Chệt

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

19

Nguyễn Thị Thu Trang

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

TS. Nguyễn Trí

20

Lê Thị Bảo Ngọc

Trường ĐH KHTN-Đại học Quốc gia TPHCM

2020-2022

TS. Phạm Thị Thùy Phương

Được xem nhiều
Bình Đẳng Giới: "Giới tính không quyết định năng lực và trình độ"

Hưởng ứng chương trình: “Tháng hàng động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Triệu tập Thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển Viên chức năm 2023

Thông báo số 238: Triệu tập Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Công nghệ Hóa Học

Bản tin KHCN số 104 tháng 08-2023

1.HỘI THẢO “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ LÃNH THỔ VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG, TRÁNH GIẢM THIỂU THIỆT HẠI” 2.GIỚI THIỆU SÁCH: TUYẾN TRÙNG SỐNG TỰ DO Ở RỪNG NGẬP MẶN, CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM

Bản tin KHCN số 102 tháng 06-2023

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thống kê truy cập
3 6 0 8 1 2 7 2
Hôm nay
286
Hôm qua
201
Tuần này
1,893
Tháng này
2,600