DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

02/11/2020

Danh sách học viên cao học

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC

(Đang làm luận án tại VCNHH hoặc được hướng dẫn bởi cán bộ của VCNHH)

STT

Họ và Tên

Cơ Sở Đào Tạo

Thời gian đào tạo

Cán bộ Hướng dẫn

1

Nguyễn Diệp Xuân Kỹ

Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

2019-2020

TS. Phan Nhật Minh

2

Hồ Gia Thiên Thanh

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

3

Nguyễn Hoàng Phúc

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

4

Nguyễn Thị Cẩm Thu

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

5

Ngô Kim Khánh Huy

Đại học Tôn Đức Thắng

2019 – 2021

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

6

Nguyễn Văn Thạnh

Đại học Bách Khoa

2018 - 2020

PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

7

Võ Thanh Trúc

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

TS. Nguyễn Thành Danh

8

Lương Thanh Bình

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

9

Nguyễn Hữu Thiên An

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2019-2020

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

10

Trần Minh Trọng

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2020-2021

TS. Nguyễn Thành Danh

11

Bành Kiến Sâm

Đại Học Tôn Đức Thắng

2020-2021

PGS.TS. Đặng Chí Hiền

12

Nguyễn Minh Nhã

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phạm Cao Thanh Tùng

13

Đoàn Thị Tuyết

Trường ĐH KHTN

2019-2021

TS. Nguyễn Hoàng Duy

14

Đỗ Hữu Duy Khoa

Học Viện Khoa Học và Công Nghệ VN

2018-2020

TS. Phan Thanh Thảo

15

Nguyễn Thị Thùy An

Đại học Cần Thơ

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

16

Trần Kỳ Anh

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

17

Nguyễn Văn Thiên

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

18

Nguyễn Văn Chệt

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc

19

Nguyễn Thị Thu Trang

Đại học Bách khoa TPHCM

2020

TS. Nguyễn Trí

20

Lê Thị Bảo Ngọc

Trường ĐH KHTN-Đại học Quốc gia TPHCM

2020-2022

TS. Phạm Thị Thùy Phương

Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 1-2023

Quyết định số 59/QĐ-CNHH ngày 07/04/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023

Đại hội Công Đoàn Viện Công Nghệ Hóa Học

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2023

Quyết định số 17/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2023

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2022

Quyết định số 16/QĐ-CNHH ngày 06/02/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2022

TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ - NCS LÊ VĂN DŨNG

Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Học Viện của Nghiên cứu sinh Lê Văn Dũng

Thống kê truy cập
2 4 7 1 3 2 0 0
Hôm nay
114
Hôm qua
144
Tuần này
930
Tháng này
1,479