Tổ chức Hội thảo luận án Tiến sĩ của HUỲNH THỊ KIM CHI

05/04/2021

Đề tài " Nghiên cứu sàng lọc và tổng hợp các chất có khả năng ức chế các dòng tế bào ung thư" của NCS Huỳnh Thị Kim Chi

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức hội thảo luận án Tiến sĩ

Viện Công nghệ Hóa học tổ chức Hội thảo luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh HUỲNH THỊ KIM CHI

Tên đề tài luận án:
" Nghiên cứu sàng  lọc và tổng hợp các chất có khả năng ức chế các dòng tế bào ung thư"
Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Mã số: 9440114
Thời gian: 9h30' Thứ hai, ngày 12 tháng 04 năm 2021
Địa điểm:
Phòng họp Viện Công nghệ Hóa học
01A, Đường Thạnh Lộc 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM


Trân trọng thông báo và kính mời ./.
Được xem nhiều
Công bố Công khai Dự toán NSNN quý 3-2022

Quyết định số 77/QĐ-CNHH ngày 06/10/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2022

Quyết định số 05/QĐ-CNHH ngày 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2022

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2021

Quyết định số 03/QĐ-CNHH ngày 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2021

Tin Khoa học Công nghệ Tổng hợp

Tin khoa học công nghệ trong tuần

Thống kê truy cập
2 8 2 9 6 6 1 4
Hôm nay
124
Hôm qua
268
Tuần này
1,000
Tháng này
1,124