Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học & Đại dương thế giới

27/05/2024

Thực hiện theo công văn Công văn 1117/VHL-VP & 1247/VHL-VP

Thực hiện theo nội dung công văn Công văn 1117/VHL-VP, Viện Công nghệ nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (22/05 hàng năm) được Liên hiệp quốc phát động với chủ đề " Be part of the Plan" - " Hãy là một phần của kế hoạch đa dạng sinh học", là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ "Phục hồi hệ sinh thái". Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 01/11/2024 tại thành phố Cali, Colombia.Và tiếp theo, là Thực hiện nội dung công văn Công văn 1247/VHL-VP, Viện Công nghệ nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/06 hàng năm) do Liên hiệp quốc thông qua thể hiện sự nổ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng chung tay bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.


Được xem nhiều
Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học & Đại dương thế giới

Thực hiện theo công văn Công văn 1117/VHL-VP & 1247/VHL-VP

Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Quyết định số: 04/QĐ-CNHH ngày 09/01/2024 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các trường hợp trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2023

Công bố Công khai Dự toán NSNN-2023

Quyết định số 12/QĐ-CNHH ngày 30/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách 2022

Quyết định số 09/QĐ-CNHH ngày 29/01/2024 Về việc công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Học viện

Quyết định 1388/QĐ-HVKHCN về việc thành lập Hội đồng đánh giá luân án TS cấp Học viện

Thống kê truy cập
5 1 5 2 7 0 2 2
Hôm nay
14
Hôm qua
402
Tuần này
0
Tháng này
6,334