Bản tin KHCN số 85, Tháng 01/2022

28/01/2022

GS.VS. NGUYỄN VĂN HIỆU: TƯỢNG ĐÀI CỦA TRÍ THỨC CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kính gửi: Các nhà khoa học, cán bộ, viên chức thuộc Viện Công nghệ Hóa học.

Bản tin Khoa học Công nghệ xin kính chuyển tới các anh chị Bản tin số 85, tháng 01-2022:
http://isi.vast.vn/bantin/BantinKHCN202201.pdf


Các Bản tin số cũ có thể tải về tại:http://isi.vast.vn/bantin/

Trân trọng ./.
Được xem nhiều
Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ của Huỳnh Thị Kim Chi

Đề tài: "Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào các dẫn xuất của Benzimidazole và Indole"

Công bố Công khai Dự toán NSNN đầu năm 2022

Quyết định số 05/QĐ-CNHH ngày 17/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2022

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố tạp chí khoa học trong và ngoài nước năm 2021

Công bố Công khai Dự toán NSNN cuối năm 2021

Quyết định số 03/QĐ-CNHH ngày 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cuối năm 2021

Tin Khoa học Công nghệ Tổng hợp

Tin khoa học công nghệ trong tuần

Thống kê truy cập
4 0 6 5 3 2 1 4
Hôm nay
99
Hôm qua
276
Tuần này
805
Tháng này
1,017